Visita a la fàbrica

Mostra de fàbrica

Calcinació de matèria primera de sulfat de zinc
Filtració per premsa de sulfat de zinc
Eliminació d'impureses amb sulfat de zinc
Embalatge de sulfat de zinc
Emmagatzematge de sulfat de zinc
Fàbrica de sulfat de zinc
fàbrica d'àcid acètic

Laboratori

Detecció de sulfat de zinc