Vídeo

Vídeo de fàbrica

Exposició de la planta de sulfat de coure

Exposició de la fàbrica d'àcid acètic

Vídeo de l'entorn d'oficina

Àrea Administrativa

Vídeo del producte

Exhibició de productes de sulfat de coure

Exhibició de productes d'àcid acètic glacial